Een kijkje in de klas...

De hoeken in onze klas:


Onthaalhoek / bouwhoek:

Computer- en Ipadhoek:


Poppenhuisje:





Winkeltje:


Knutseltafel:


Lees- en schrijfhoek:



Zandtafel:


Boekenhoek / boekentassenkast:


Puzzelhoek / spelletjeshoek: